Karaşar Zeybeği

Anasayfa > Karaşar Zeybeği

Karaşar Zeybeği

 

Beypazarı’nda Karaşar Bölgesi müzikal anlamda önemli bir yer teşkil etmektedir. Karaşar, Ege Bölgesi gibi önemli bir zeybek efe bölgesidir. Karaşar Zeybeği 2-10 erkek tarafından tef ve bağlama eşliğinde oynanır.
Yörede sevilen icra edilen Karaşar Zeybeğinin hikâyesi şöyle anlatılmaktadır; Eski zamanlarda Karaşar ve çevresinde (tütün) kaçakçılığı ağanın himayesinde yapılırdı. Bu ağalardan birinin yanında beş efe kardeş de hizmetkâr olarak çalışır, ağanın işlerini yürütürlermiş. Fakat ağa, Aydın yöresi taraflarından gelip buralarda yerleşmiş olan bu beş kardeşin hizmetleri karşılığında hak kazandıkları ücretlerini ödemezmiş. Bu duruma fazla dayanamayan beş kardeş, bir gün ağayı camide sıkıştırıp üzerine saldırmışlar, paralarını zorla almışlar ve dağa çıkarak kaçakçılığa, eşkıyalığa başlamışlar.