İğneden İpliğe Beypazarı

Anasayfa > İğneden İpliğe Beypazarı

 

İğneden İpliğe Beypazarı

 

"Geçmişten günümüze aktarılan ve maddi kültürün en önemli parçalarından olan geleneksel giysiler o yörede yaşayan halkın tarihini, yayıldıkları coğrafyanın şartlarını, ait olduğu dinsel grubun ve sosyal zümrenin özelliklerini yansıtmaktadır." İşte tam da bu amaca hizmet vermesi için hazırlanan "İğneden İpliğe Beypazarı" adlı kitapta Beypazarı ve Yöresine ait geleneksel kıyafetlerin kullanılan dikim tekniği, işlenen desenler ve ortaya koyulan ince işçilik ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır.

Günümüzde ise halen Beypazarı ve yöresinde bahsi geçen geleneksel kıyafetler hem günlük  olarak hem de özel günlerde kullanılmaya devam etmektedir.  Bu yönüyle bu eser geleneksel kültürün nesilden nesile aktarılması noktasında önemli bir kaynak vazifesi görmektedir. 

Etnografik bir kaynak olarak önemli bir boşluğu dolduran bu eser T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Beypazarı Belediyesi ve alanında uzman akademisyenlerin destekleriyle literatüre kazandırılmıştır.