Beypazarı Tarihi

Anasayfa > Beypazarı Tarihi
Beypazarı Tarihi

 

Beypazarı Tarihi

 

         

 TARİHÇESİ:

Beypazarı Ankara’nın 100 Km batısında, eski  Ankara-İstanbul yolu üzerinde bulunmaktadır. Geçmişte olduğu gibi bugünde Ayaş, Güdül, Nallıhan ve Kıbrıscık İlçelerinin ortasında sosyal kültürel ve ekonomik merkez olma özelliğini muhafaza etmektedıir.

Anadolu’nun tarihi seyrine baktığımızda bulunduğumuz toprakların ilk çağda, HİTİT, FRİG, GALAT, ROMA, BİZANS, daha sonra da  ANADOLU SELÇUKLU ve OSMANLILARIN  egemen oldukları görülmektedir.

Beypazarı Roma döneminde, İstanbul’u Ankara ve Bağdat’a bağlayan önemli büyük tarihi geçit yolları üzerinde bulunmaktadır. İlk adı LAGANİA dır.Bu isim Luwice’dir. Bilge UMAR ‘ın Türkiye deki Tarihsel Adlar adlı kitabında Lagania’ nın  dökümü yapılmış ve Kaya Doruğu ülkesi anlamına geldiği sonucuna varılmıştır.

M.S. 6.yy a kadar adı Lagania  olan Beypazarı' nın adı  bu tarihten sonra değişiyor. M.S. 491-518 yılları arasında hüküm süren Doğu Roma   (Bizans)imparatoru  Anastasios o zamanlar  piskoposluk merkezi olan Lagania yı ziyaret ediyor , bu ziyareti atfen Lagania  adı, Lagania-Anastasiopolis ( ANASTASİOS  kenti )adını alıyor. 

Türklerin Sultan Alparslan komutasında Anadoluya girmesinden kısa bir sore sonra Marmara’ya ulaşmaları ile Beypazarı da ilk Türk akıncıları ile karşılaşmış oldu. Selçuklu yönetimindeki Beypazarı konum itibarı ile sık sık göç eden Türkmen boylarına yurtluk yapmıştır. 

Bunlardan en meşhuru Kayı boyudur. Selçuklu Sultanlığının kendilerine yurt olarak yer gösterdiği bu Türk boyu Gazi Gündüzalp yönetiminde ilk önce Ankara civarında yerleşmiştir. Osmanlı Devletinin de kurucusu olan Osman Bey’in dedesi Gündüzalp’in mezarının Beypazarı’nın Hırkatepe köyünde olduğu bilinmektedir.  Beypazarı, Selçuklular döneminde İstanbul-Bağdat yolu üzerinde bir ticaret merkezi idi.

Beypazarı’nın tam olarak Osmanlı yönetimine geçmesi, Orhan Bey’in Ankara’yı alması ile başlar. Hüdavendigar (Bursa) Sancağına bağlı bir beylik merkezidir.Beypazarı 1868 yılından itibaren Siyasi yönetiminde yer değişikliği ile Ankara’ya bağlı bir kaza olarak önemini sürdürmüştür. Osmanlı Devletinin toprak rejimi ve Askeri sisteminin bel kemiğini oluşturan Tımarlı (Anadolu) Sipahi Merkezlerinden birisi olan Beypazarı; yöredeki Sipahi Beyine ve ticari, ekonomik hayatın yoğunluğuna atfen BEĞ BAZARI diye adlandırılmıştır.