Beypazarı El Sanatları

Anasayfa > Beypazarı El Sanatları
Beypazarı El Sanatları

BEYPAZARI EL SANATLARI

 

Dövme Bakırcılık:  Beypazarı’nda en çok ilerleyen el sanatlarından birisidir. Beypazarılı ustalar,  madeni çekiç ve örs ile döverek güğüm, tencere, tava, kazan, ibrik ve sigaralık gibi eşyalar yapmaktadırlar. Çok eski zamanlardan beri dövme tekniği  ile işlenen bakır eşyalar, günümüzde halen   yöre halkı tarafından kullanılmaktadır.

Altın – Gümüş   Telkari İşlemeciliği: Altın işlemeciliğinin tarihi Beypazarı’nda çok eskilere dayanmaktadır. Usta- kalfa -çırak usulü ile el değiştirerek bugüne kadar ulaşan bu el sanatında hammadde olarak külçe altın, aksesuar olarak ise küçük inci ve kırmızı renkli mercanlar kullanılmaktadır. Gümüş ve altının ince teller halinde örülerek yapıldığı “Telkari” sanatı  işlemeleri, Kültür Bakanlığı tarafından “Kültürel Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması”nda birincilik alan en ünlü Beypazarı el sanatıdır.    

El İşlemeli Çevreler ve Sırma İşlemeleri: Dokuma ve ince deriden yapılmış, muhtelif eşyalara usullerine göre iğne ile türlü cins ve renkte ipliklerle yapılan süslemelere “İşleme” adı verilmektedir.  Beypazarı   işlemeleri arasında öne çıkan sırma işlemeli “bindallılar”,  yörede her genç kıza annesinden kalan değerli bir elbise olarak kullanılmaktadır. Tülbent, mermerşahi ve tül üzerine sırma ile işlenen, kare şeklinde mendil büyüklüğündeki  “Çevre” adı verilen örtüler ise bindallı elbiselerle birlikte yöre kadınlarınca günümüzde halen kullanılmaktadır.

Dokumacılık: Beypazarı’nda bir aile mesleği olarak devam ettirilen dokumacılıkta, pamuk ipliği, suni ipek, ve yün ipliği kullanılmaktadır.Dokuma tezgahlarında kıldan eni dar kumaşlar dokunur ve ondan da kışlık yelek ve şalvar dikilmektedir.   

İpekli El Dokumacılığı: Beypazarı’nda günümüze kadar geleneksel olarak süregelen ipek el dokumacılığı, yörede sadece “Bürgü” amacıyla dokunmuş ve halen de bu amaçla devam etmektedir. Kadınların örtünmek için kullandıkları bir tür kıyafet olan bürgüler, erkekler tarafından yapılmaktadır.

Semercilik: Eski tarihlerde oldukça geçerli bir meslek olan semercilik, ulaşım araçlarının zamanla değişmesiyle önemini kaybetmiştir. Beypazarı’nın Bağdat yolu üzerinde bulunması ve  kervanların bu yolu kullanması, ilçede semerciliğin çok eskilere dayandığının bir göstergesidir. Beypazarı,bu yüzyılda da  semercilik mesleğinin sürdürüldüğü ender ilçelerden biridir.

Saraçlık: Eyer, at takımları, araba koşumları başta olmak üzere deriden ve meşinden çeşitli eşyalar yapanlara “Saraç”, bu mesleğe de “Saraçlık” denilmektedir. Türkler için büyük önem taşıyan bu meslek, Beypazarı’nda halen yaşatılmaktadır.

Demircilik: Örs, çekiç, balyoz ve maşa kullanılarak ateş ocaklarında demire şekil veren demircilerin sayısı azalmış olsa da, 70 yıllık bir tarihe sahip  bu el sanatı   halen Beypazarı’nda sürdürülmektedir.